Leczenie przedwczesnego wytrysku można przeprowadzać w różnoraki sposób (w zależności od postawionej diagnozy, a więc przyczyn zaburzeń. Może być to farmakoterapia nieinwazyjna (leki doustne i preparaty stosowane miejscowo), inwazyjna (injekcje w ciała jamiste członka), psychoterapia, w tym niezwykle istotna terapia partnerska, a także metody treningowe. Te ostatnie są oparte na teorii uczenia i uwarunkowania, pacjent zwalcza stereotypy zachowań i uczy się nowych reakcji.

Trening relaksacyjny i metoda zmęczenia …
Treningi leczące zaburzenia seksualne są często poprzedzane odpowiednią formą treningu relaksacyjnego (na przykład podstawowy, erotyczny, partnerski). Później przechodzi się do właściwego treningu. W przypadku przedwczesnego wytrysku istnieje kilka metod treningowych. Pierwsza z nich to metoda „zmęczenia”. Polega ona na odbywaniu jak najczęściej kontaktów seksualnych (w wyniku nasilenia częstotliwości stosunków czas trwania reakcji ulega wydłużeniu.

Metoda kąpieli i wolnego stosunku …
Kolejna to metoda kąpieli – zalecane jest w niej współżycie w wodzie, która zmniejsza miejscowo wrażliwość zmysłową i zakres pobudzających odczuć. Następna została nazwana metodą wolnego stosunku. Wolne ruchy frykcyjne przedzielane okresem bezruchu mają za zadanie wydłużyć czas stosunku. Kiedy farmakoterapia nie daje rezultatów, a mężczyzna nie ma stałej partnerki lub odmawia ona współuczestniczenia w metodach treningowych, zalecane są metody masturbacyjne. Inne metody to na przykład technika „stop-start” wg Masters, czy też metoda ucisku wg Masters.

Konkretne wskazania …
Jak widać z technik, które są stosowane w zaburzeniach ejakulacji wyłaniają się konkretne wskazania: nauczenie sposobów relaksacji, odwrócenie uwagi od samego faktu przebywania członka w pochwie i skupienie się na bogactwie pozostałych doznań, zmiana rytmu i głębokości ruchów frykcyjnych, w określonych przypadkach autostymulacja, zwiększenie liczby kontaktów i aktywne zaangażowanie partnerki w określonego typu metodę.

Zgłoszenie do specjalisty …
Skuteczność leczenia przedwczesnych wytrysków jest wysoka. Najistotniejszym punktem jest zdanie sobie sprawy z problemu i zgłoszenie się po poradę do specjalisty. Uciekanie od problemu lub udawanie, że nie istnieje może utrwalić powstały schemat współżycia i doprowadzić do poważnych konfliktów z niezaspokojoną i niezadowoloną ze współżycia partnerką.

Bez paniki …
Ważne jest również to, aby nie wpadać w panikę, ponieważ przyczyna przedwczesnego wytrysku może być błaha. Na przykład w związku, w którym partnerzy rzadko się widują i rzadko współżyją nie jest dziwne, że spragniony ukochanej osoby mężczyzna finiszuje wcześniej niż obydwoje by tego chcieli. Podobnie bywa podczas pierwszych kontaktów.

Lampka wina …?
Często w takich przypadkach pomaga lampka czerwonego wina lub lekki, ziołowy środek uspokajający, czasem trzeba się uciec do autostymulacji przed spotkaniem z partnerką. Jeśli jednak sytuacja się powtarza i staje się regułą, konieczna jest wizyta u specjalisty. Dokładny wywiad, prawidłowa diagnoza i wybór sposobów leczenia to naturalna droga do zniwelowania problemu. Niezwykle istotna jest tu również postawa i zaangażowanie partnerki, która może pomóc nie tylko delikatnością i taktem, ale także, a może przede wszystkim, aktywnym udziałem w technikach relaksacyjnych i metodach treningowych.