Elektroniczna recepta to rozwiązanie, które w polskim systemie medycznym dostępne jest już od ponad 3 lat. Nic więc dziwnego, że w tym czasie skorzystała z niego zdecydowana większość pacjentów. Co warto wiedzieć na temat e-recepty?

Połączenie recepty z teleporadą

Teleporada pozwala pacjentom wykorzystywać płynący z e-recepty potencjał. To szansa, aby uzyskać pomoc medyczną drogą online. Dzięki teleporadzie pacjent w wybranym przez siebie terminie może skonsultować się ze specjalistą, który w danej chwili przebywa na końcu kraju.

Z możliwości zdalnego kontaktu z lekarzem korzystają także osoby zamieszkałe na terenach z ograniczonym dostępem do opieki medycznej. Mieszkańcy małych wsi i miejscowości często muszą pokonywać wiele kilometrów, aby osobiście stawić się w gabinecie lekarza. Jest to rozwiązanie nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne.

Na teleporady chętnie decydują się także:

 • osoby starsze,
 • osoby nieposiadające własnego konta środka transportu,
 • osoby niepełnosprawne bądź też z ograniczeniami ruchowymi,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby, które obawiają się zakażenia w poczekalni przychodni,
 • pacjenci chorujący na infekcje sezonowe bądź też choroby zakaźne i nie chcą przyczyniać się do rozprzestrzeniania zarazków.

Czy recepty papierowe nadal są realizowane?

Pomimo tego że polskie prawo nakłada na lekarzy obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej, to jednak w niektórych przypadkach specjaliści wciąż mogą zdecydować się na wystawienie recepty papierowej. Apteki mają bowiem obowiązek realizacji zarówno recept elektronicznych, jak i tych tradycyjnych.

Recepta papierowa zostanie wystawiona w sytuacji, kiedy lekarz nie posiada dostępu do systemu informatycznego. Mowa tutaj nie tylko o awarii samego systemu, ale także chwilowym braku zasilania, braku dostępu do internetu, awarii komputera, a nawet – ataku hakerskim. Wystawienie recepty papierowej możliwe jest w sytuacji, kiedy dokumenty dotyczy recepty transgranicznej, leków z importu docelowego, bądź też wystawiany jest dla osób o nieustalonej tożsamości. Recepta papierowa wystawiana jest także w sytuacji recepty pro auctore oraz pro familiae czyli recepty wystawianych przez lekarza dla siebie i członków swojej rodziny.

Jak wygląda tradycyjna recepta i czym różni się od niej recepta elektroniczna?

Recepta to oficjalny dokument, który spełnia określone przez prawo wymogi. Zawiera:

 • dane pacjenta – jego imię, nazwisko, adres, PESEL oraz dodatkowe uprawnienia,
 • dane specjalisty wystawiającego receptę – imię, nazwisko, numer prawa do wykonania zawodu oraz podpis,
 • dane placówki medycznej nazwa, adres, REGON oraz numer telefonu,
 • informacje dotyczące przepisywanego leku – nazwa, dawkowanie, ilość leków, sposób przyjmowania,
 • łączna ilość substancji czynnej wyrażona słownie – dotyczy leków narkotycznych i psychotropowych,
 • datę wystawienia recepty,
 • datę realizacji od dotyczy wyłącznie recept z odroczonym terminem realizacji.

Trzeba mieć świadomość tego, że e recepta zapisana jest w systemie Ministerstwa Zdrowia i zawiera dokładnie te same informacje, co tradycyjna recepta papierowa. Pacjent jednak zamiast papierowego wydruku otrzymuje od lekarza wydruk informacyjny to w sytuacji, kiedy nie posiada Internetowego Konta Pacjenta. Pacjenci, którzy zarejestrowali się w IKP, e-receptę otrzymują pod postacią czterocyfrowego kodu dostępu bądź też pliku pdf wysłanego na pocztę elektroniczną.

Jak długo ważna jest recepta elektroniczna?

Wielu pacjentów, z różnych powodów, odkłada termin realizacji e-recepty na później. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że standardowy dokument ważny jest przez okres 30 dni od momentu wystawienia go przez lekarza. Może zdarzyć się, że lekarz określi roczny termin realizacji – w takim przypadku pacjent musi w ciągu pierwszych 30 dni wykupić co najmniej jedno opakowanie przepisanego leku. Uwaga – roczny termin realizacji nie dotyczy recept dotyczących substancji psychotropowych i narkotycznych te zawsze ważne są przez 30 dni.

Pacjent musi mieć świadomość tego, że recepty na antybiotyki doustne lub dożylne ważne są zaledwie przez 7 dni. Po tym czasie realizacja dokumentu stanie się zwyczajnie niemożliwa. Preparaty autoimmunologiczne można wykupić w ciągu 120 dni. Dotyczy to między innymi szczepionek oraz leków wytwarzanych specjalnie dla konkretnego pacjenta.

Kto może skorzystać z e-recepty?

Jeszcze kilka lat temu pacjent, który chciał otrzymać receptę na potrzebne mu leki, musiał umówić wizytę w stacjonarnym gabinecie. Nie było to wygodne rozwiązanie, a dodatkowo przyczyniało się do zwiększania kolejek w i tak już przeciążonych przychodniach. Z możliwości, jakie gwarantuje telemedycyna oraz erecepta, chętnie korzystają pacjenci chorujący na choroby przewlekłe. Z reguły przyjmują oni na stałe określone leki. Dzięki erecepcie nie muszą umawiać wizyty w gabinecie stacjonarnym za każdym razem, kiedy kończy im się opakowanie aktualnie zażywanego leku. Uwaga – nie wszyscy pacjenci zdają sobie sprawę z tego, że preparaty na choroby przewlekłe równie dobrze mogą zamówić za pośrednictwem swojego internetowego konta pacjenta. Co prawda, czas oczekiwania na receptę w tym przypadku jest nieco dłuższy i wynosi około kilku dni, jednak opcja ta istnieje i coraz więcej osób z niej korzysta.

E-recepta to duża wygoda także dla kobiet, które przyjmują na stałe antykoncepcję hormonalną. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że o ile w przypadku doboru konkretnej antykoncepcji dla potrzeb danej kobiety, konieczna jest osobista wizyta w gabinecie lekarza, o tyle w celu kontynuacji terapii, można zdecydować się na konsultacje zdalne w połączeniu z receptą elektroniczną.

Zdarza się, że pacjenci, którzy zapadają na sezonowe infekcje wirusowe, czują się tak źle, że nie są w stanie osobiście stawić się do lekarza. W takiej sytuacji korzystają z możliwości konsultacji zdalnych oraz recept online. Dzięki temu połączeniu mogą nie tylko otrzymać potrzebną im pomoc, ale także – uzyskać ereceptę na leki, które poprawią ich stan. To rozwiązanie warte uwagi także z tego względu, że zapobiega rozprzestrzenianiu się groźnych chorób