Cykl miesięczny rozpoczyna się z pierwszym dniem krwawienia miesiączkowego i kończy się w ostatnim dniu przed nowym krwawieniem. Prawidłowa długość cyklu wynosi od 26 do 32 dni.

od 1 do 7 dnia

Hormonalne współdziałanie między narządami jest sterowane przez mózg. Cykl miesięczny kobiety rozpoczyna się od rozkazu wysyłanego przez centralę sterującą z przysadki mózgowej, który nakazuje rozpoczęcie dojrzewania komórki jajowej w jajniku.

od 7 do 12 dnia

Gdy tylko w jajniku rozpoczyna się proces dojrzewania komórki jajowej, uwalnia on zwiększone ilości hormonów. Macica rozumie komunikat i także się uaktywnia. Buduje błonę śluzową, w której będzie się mogła zagnieździć komórka jajowa po zapłodnieniu.

od 12 do 16 dnia

Gdy tylko komórka jajowa staje się dojrzała, przysadka mózgowa – także przez uwolnienie odpowiednich hormonów – wywołuje jajeczkowanie. Komórka jajowa uwalnia się z osłonki i wędruje z jajnika do jajowodu, gdzie jest gotowa do połączenia się z plemnikiem. Czas, jaki upływa do jajeczkowania, jest różny. Zazwyczaj następuje ono w 13-tym dniu cyklu.

od 16 do 28 dnia

Czas, jaki upływa od jajeczkowania do końca cyklu, wynosi zawsze 13-14 dni. W drugiej połowie cyklu ciałko żółte zaczyna produkować hormon, który przekształca błonę śluzową macicy i przygotowuje ją do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, komórka ta ulega wchłonięciu po 4 dniach.

Następnie jajniki przestają wytwarzać hormony, przez co dają macicy sygnał do rozpoczęcia złuszczania błony śluzowej. Zaczyna się krwawienie miesiączkowe (miesiączka), które trwa na ogół od 3 do 5 dni. Na podstawie spadku stężenia hormonów przysadka i ośrodek sterujący dowiadują się, że nie doszło do zapłodnienia i nie powstało nowe życie. W związku z tym sygnalizują one jajnikom, aby rozpoczęły proces dojrzewania następnej komórki jajowej. Koło się zamyka. Rozpoczyna się nowy cykl.