Różnice potrzeb seksualnych u kobiet i mężczyzn mają charakter statyczny, a nie jakościowy. I tak np. mężczyźni są bardziej wrażliwi na bodźce wizualne i dlatego podnieca ich nagość partnerki, jej erotyczny ubiór czy pornografia. Jednak część kobiet również ujawnia podobny poziom wrażliwości na tego typu bodźce i są one dla nich priorytetowe. Nie należy więc rozdzielać świata płci ostrą granicą. Przedstawione niżej różnice potrzeb seksualnych u obu płci mają jedynie charakter ilościowy i dotyczą większości populacji mężczyzn i kobiet.

Potrzeba pieszczot
Potrzeba pieszczot jest bardziej rozbudowana u kobiet. Wynika ona z większej wrażliwości na dotyk obszaru stref erogennych obejmujących 15-25% powierzchni ciała (u mężczyzn 3-8%). Kobiety są zatem „pieszczochami” niezależnie od wieku i bardzo sobie cenią ich jakość w sztuce miłosnej. W przypadku pieszczot oralno-genitalnych (potocznie zwanych „miłością francuską”) większe potrzeby mają mężczyźni, natomiast u kobiet występuje większe upodobanie do otrzymywania ich niż odwzajemniania.

Potrzeba częstotliwości aktywności seksualnej
Potrzeba częstotliwości aktywności seksualnej jest większa u mężczyzn, co znajduje wyraz już w aktywności masturbacyjnej (prawie 90% chłopców i 40 % dziewcząt), a później w pożyciu małżeńskim. Proporcje między płciami zmieniają się w 40-tym roku życia, kiedy potrzeby u kobiet ulegają zwiększeniu.

Potrzeba urozmaicenia sztuki miłosnej
Nuda i monotonia we współżyciu seksualnym jest częściej przeżywana przez kobiety i dlatego oczekują one od partnera pewnej pomysłowości w tym zakresie. Natomiast mężczyźni częściej nudzą się osobą partnerki i dlatego są bardziej chętni do romansowania.

Potrzeba inicjatywy i aktywności seksualnej ze strony partnera
Większość kobiet woli kiedy partner przejmuje inicjatywę i jest aktywny. Zdecydowana przewaga mężczyzn zaś woli wzajemną inicjatywę i aktywność we współżyciu seksualnym oraz w pieszczotach.

Potrzeba długiego czasu trwania pieszczot i stosunku
Kobiety mają silniejszą potrzebę spędzenia dłuższego czasu na pieszczotach i stosunku. To umożliwia im bowiem osiąganie orgazmu – także wielokrotnego. U mężczyzn natomiast widoczna jest tendencja do skracania pieszczot do tych „niezbędnych” i przechodzenia bezpośrednio do stosunku. Wprawdzie odczuwają potrzebę jego dłuższego trwania, ale rzadko są zdolni do opóźniania wytrysku.