Inicjacja seksualna kobiet w porównaniu z inicjacją mężczyzn ujawnia kilka istotnych różnic: wyższy poziom lęku przed możliwością zajścia w ciążę, skrupuły natury moralnej, często brak potrzeby współżycia (jego celem jest oddanie się z miłości), objawy przed przebiegiem defloracji. Ponieważ erotyzm kobiecy jest bardziej złożony, przebieg i następstwa inicjacji seksualnej mają większe znaczenie dla kobiet. Biorąc to wszystko pod uwagę można rozumieć dlaczego kobiety częściej niż mężczyźni negatywnie oceniają inicjacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że dotyczy to średnio 40 % kobiet. Jakie są najczęściej wymienianie przyczyny rozczarowania?

Błędy ze strony partnera
Zbyt szybkie rozpoczynanie stosunku przy zbyt krótkim czasie trwania pieszczot, przedwczesny wytrysk, nieporadność w dokonaniu defloracji, rezygnacja z kontynuowania współżycia przez partnera, który przywiązuje nadmierne znaczenie do reakcji obronnych kobiet (np. wystarczy grymas na jej twarzy, ujawnienie bólu, ściskanie ud).

Lęk przed ciążą
Wiele kobiet nie ma zaufania do zastosowanej metody sterowania płodnością, do umiejętności partnera w stosowaniu prezerwatyw. Inne mają wątpliwości, jak zachowałby się partner w przypadku zajścia w ciążę, a jego postawa nie daje poczucia bezpieczeństwa.

Poczucie winy
Wiele kobiet w czasie inicjacji przeżywa rozterki moralne np. z powodu przekraczania norm religijnych, wpajanych w środowisku rodzinnym i własnych.

Rozczarowanie zachowaniem partnera
Oceniane jest np. jako egoistyczne, nastawione na zaspokojenie potrzeby przyjemności bez liczenia się z oczekiwaniami kobiety.

Doznanie urazu i szoku
Ich przyczyną jest np. bardzo przykry przebieg defloracji, nieoczekiwane egoistyczne bądź brutalne zachowanie partnera, zakłócenie intymności kontaktu.

Rozbieżność marzeń z rzeczywistością, pogłębienie się kompleksów
Mogą one wiązać się z poczuciem nieatrakcyjności ciała. Dobre uświadomienie seksualne, przygotowanie do inicjacji i właściwe zachowane partnera ma w przypadku kobiet znaczenie priorytetowe i dlatego przebieg inicjacji może decydować o przyszłości erotycznej kobiety.